Ferieijegum Sommerhuse ved vesterhavet

1. Ved aftaleindgåelse erklærer lejer sig indforstået med nedenstående lejebetingelser, som automatisk er en del af lejeaftalen

Prisen er ekskl. 1. El 2,50 pr kilowatt. 
Slutrengøring (kan bestilles 800 kr.) 
Linnedpakke kan bestilles 50 kr. pr person

3. Tidspunkt for ankomst kl. 15.00

4. Tidspunkt for afrejse senest kl. 10.00

5. Rengøring Lejer skal selv holde rent i ferieboligen og skal ved afrejse aflevere ferieboligen i ryddelig og rengjort stand. Det er muligt at betale sig fra at få ferieboligen gjort rent af udlejer. Pris 800 kr. bestilles senest torsdag

6. Bindende aftaleindgåelse mellem lejer og udlejer sker via E-mail

7. Betalingsbetingelser 25% af lejebeløbet indbetales senest 10 dage efter aftaleindgåelsen med udlejer. Restlejen indbetales senest 30 dage før ankomstdato. Indbetales 1 rate ikke rettidigt annulleres reservationen automatisk af udlejer.

8. Depositum Sammen med 2. rate indbetales - i tillæg - et depositum på 1000.kr Depositum tilbagetales af udlejer til lejer senest 10 dage efter afrejsedato efter modregnes af forbrug.

9. Betalingsmåde Pengeoverførsel til udlejers bankkonto:

10. Afbestilling Sker afbestilling mere end 30 dage før ankomstdato betales 20 pct. i gebyr. Ved afbestilling mellem 30 dage og 10 dage før ankomstdato, betales 50 pct. af lejebeløbet. Ved afbestilling mindre end 10 før ankomstdato betales opholdets fulde lejepris.

11. Erstatning Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet opstår på feriebolig og inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette udlejer.

12. Force Majeure Forhindres lejemålet på grund af force majeure (naturkatastrofe, strejke, krigshandlinger, optøjer eller lignende) er udlejer ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.

13. Fejl, mangler og reklamationer Reklamationer over fejl og mangler ved ferieboligen skal straks meddeles udlejer, som vil forsøge at udbedre reklamationen hurtigst muligt. Lejer kan dog ikke gøre krav på gældende ved uforudsete forstyrrelser, beskadigelser og udfald. Det samme gælder for rørinstallationer, sanitære forhold m.v.

14. Diverse Huset må maksimalt bebos af det antal personer, der er sengepladser til. Der må med mindre andet er aftalt med udlejer ikke slås telte op eller parkers campingvogne på grunden.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk